Spotkanie z Komendantem Powiatowym Policji

W środę, 24 lutego, burmistrz Andrzej Katarzyniec zaprosił do żagańskiego magistratu Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu młodszego inspektora Marka Halotę oraz I Zastępcę Komendanta komisarza Mateusza Domaradzkiego. Spotkanie miało charakter roboczy i nie zabrakło na nim rozmów dotyczących bezpieczeństwa w naszym mieście. W trakcie wizyty podsumowano dotychczasową współpracę oraz dyskutowano nad możliwościami jej dalszego rozwoju. Mamy nadzieję, że kontynuacja współpracy władz miasta z Komendą Powiatową Policji w Żaganiu przyniesie wymierne korzyści dla mieszkańców.