Spotkanie na temat budowy ścieżki rowerowej do Stypułowa

8 marca  burmistrz Andrzej Katarzyniec wziął udział w spotkaniu dotyczącym budowy ścieżki rowerowej na trasie nieczynnej linii kolejowej nr 371. Spotkanie odbyło się w Starostwie Powiatowym w Żaganiu. Wśród zaproszonych przez starostę Henryka Janowicza osób znaleźli się Sławomir Świniuch oraz Jacek Wróblewski ze Stowarzyszenia Miłośników Kolei OK1. Wspólnie omówiono możliwe do realizacji warianty przebiegu ścieżki, wybierając koncepcję opartą na wykorzystaniu starej infrastruktury kolejowej. Jako początkową stację wskazano punkt na terenie żagańskiego Muzeum Obozów Jenieckich, końcową w Stypułowie.

Stowarzyszenie Miłośników Kolei Ok-1 przygotowało pisma kierowane do Ministerstwa Infrastruktury, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oraz do PKP S.A. z prośbą o wsparcie podjętej przez żagański samorząd inicjatywy i nieodpłatne przekazanie gruntów w ciągu zlikwidowanej linii kolejowej nr 371 pod budowę ścieżki rowerowej. Grunty miałyby zostać przekazane Powiatowi Żagańskiemu, który zamierza przeprowadzić inwestycję przy wsparciu pozyskanych środków zewnętrznych oraz we współpracy z gospodarzami gmin będących właścicielami gruntów leżących na trasie planowanej ścieżki rowerowej. Burmistrz Andrzej Katarzyniec potwierdził gotowość Żagania do współpracy przy realizacji tego zadania.