Prasa

Pytanie redaktora Piotra Piotrowskiego z Gazety Regionalnej nadesłane 10 marca 2021 roku o godzinie 14.42:

Dzień dobry,

Pani Rzecznik

Unieważnienie uchwały o zwolnieniach z koncesji alkoholowych dla przedsiębiorców przez wojewodę to już trzecie rozstrzygnięcie nadzorcze LUW w sprawie uchwał niezgodnych z prawem, jakie żagańscy radni podejmują na wniosek burmistrza (w ciągu ostatnich 2 miesięcy). Wcześniej wojewoda unieważnił uchwałę dotyczącą przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli oraz uchwałę dotyczącą uznania skargi dyrektorki SP nr 1 na burmistrza za bezzasadną. W tych wszystkich pismach do Urzędu Miasta nadzór wojewody wytyka naruszenie prawa.

Pytania:

  1. Czy Urzędowi Miasta brakuje należytego nadzoru prawnego, że przygotowuje uchwały, które są później unieważnianie przez wojewodę? Z czego wynikają takie błędy? Przecież magistrat korzysta z dwóch kancelarii prawnych.
  2. Ile wynosi roczny koszt zatrudniania tych kancelarii?

Odpowiedź przesłana przez Rzecznika prasowego UM 11 marca 2021 roku o godzinie 8.54:

Dzień dobry,

Z uwagi na wagę poruszonych przez Pana w pytaniu zagadnień oraz w trosce o pełne poinformowanie mieszkańców o pracy rady miasta oraz magistratu wnoszę o opublikowanie wyjaśnień w całości:

W trakcie obecnej kadencji rada miasta podjęła 263 uchwały, z czego nadzór wojewody unieważnił dwie.

W ostatnim rozstrzygnięciu Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność wyłącznie paragrafu 2 “Uchwały o zwolnieniach z koncesji alkoholowych dla przedsiębiorców”. Nie wpływa to na ważność całej uchwały, która ma moc obowiązującą począwszy od 2 marca 2021 r. i nadal zwalnia przedsiębiorców prowadzących sprzedaż alkoholu w ramach działalności gastronomicznej  z obowiązku wnoszenia opłaty w 2021r.

Wojewoda Lubuski stwierdził nieważność uchwały “Dotyczącej przyznawania dodatków do wynagrodzeń nauczycieli” w związku z wprowadzeniem na sesji przez Radę poprawek zaproponowanych przez Przewodniczącego Komisji Oświaty do uzgodnionego wcześniej ze związkami zawodowymi prawidłowego projektu uchwały.

Wojewoda nie stwierdził nieważności uchwały  „dotyczącej uznania skargi dyrektorki SP nr 1 na burmistrza za bezzasadną”. To rada miasta podjęła uchwałę ponownie uzupełniając treść uzasadnienia o informacje ujęte w protokole Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Informuję, że roczny koszt zatrudnienia kancelarii prawnych wynosi 120 000 złotych brutto.