granica opracowania mpzp osiedla Bema - Sosnowa

Od dzisiaj aktywna jest ankieta opracowana w związku z przystąpieniem do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema-Sosnowa w Żaganiu. Pozwoli ona na zebranie Państwa uwag i pomysłów na zagospodarowanie wskazanego na mapie terenu. Jest to jeden z elementów konsultacji społecznych zaplanowanych w ramach opracowywania tego ważnego dla miasta dokumentu. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to ważny dokument, który mówi o tym, jak wygląda teraz i jak będzie kształtowało się w kolejnych latach nasze otoczenie. Dlatego tak istotny jest udział mieszkańców w procesie jego tworzenia.

Decydujmy wspólnie!

Od dzisiaj istnieje kilka możliwości wskazania swoich pomysłów na zagospodarowanie terenu osiedla Bema:

poprzez ankietę google,

– za pośrednictwem aplikacji TransparentneJST (do pobrania ze Sklepu Google Play na urządzeniach mobilnych – wybierz aplikację, zainstaluj w telefonie, wybierz dostępną na dole strony kategorię “konsultacje” i zagłosuj),

poprzez stronę https://zagan.konsultacjejst.pl/konsultacje-spoleczne

 – z wykorzystaniem formularza ankiety, który dostępny jest na naszej stronie (na końcu artykułu) i na stronie bip jednostki. Ankiety pobrane z miejskiej strony należy po wypełnieniu przesłać na adres konsultacje@um.zagan.pl.

Wyniki badań oraz spotkań z Państwem podsumujemy na zakończenie działań projektowych. Staną się one podstawą do przygotowania planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Bema-Sosnowa.

Dokument będzie aktywny do 31 maja 2021 roku. W tym czasie zaprosimy młodzież do udziału w warsztatach on-line, dzieci do stworzenia prac plastycznych, na których wymalują wymarzoną przez siebie przestrzeń, wskazując brakujące w okolicy obiekty. Dorosłych mieszkańców zaprosimy do plenerowych punktów konsultacyjnych (w maju). O kolejnych płaszczyznach konsultacji informować będziemy na stronie i profilu Lubię Żagań.

Rozszerzoną formułę konsultacji społecznych w ramach przystąpienia do opracowania tego ważnego dokumentu podejmujemy, realizując projekt “Przestrzeń dla partycypacji 2”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Ankieta do pobrania