Informacja

Od 2 do 19 kwietnia można zgłaszać wnioski do opracowywanej właśnie diagnozy Żarsko-Żagańskiego Obszaru Funkcjonalnego (miasto Żary i Żagań, gminy wiejskie Żary i Żagań, gmina miejsko-wiejska Iłowa).

Opracowana diagnoza jest dokumentem przedstawiającym stan wszystkich 5 gmin w zakresie wybranych/wspólnych problemów i stanowi podstawę do określenia szans na rozwój dla gmin w najbliższych latach. Opracowanie uwzględnia przede wszystkim te obszary, dla których dedykowane będą źródła dofinansowania z funduszy Unii Europejskiej.

Dokument Diagnozy będzie podstawą do dalszej współpracy prowadzącej do przygotowania spójnej listy projektów i wspólnych działań, planowanych do realizacji w okresie od 2021 do 2027 r.

Pierwszym etapem konsultacji jest zbieranie wniosków dotyczących przygotowanej Diagnozy, której treść znajdą Państwo poniżej. Zachęcamy do lektury dokumentu oraz do składania uwag. Swoje opinie można przekazać wypełniając i wysyłając stosowny formularz za pośrednictwem platformy zagan.konsultacjejst.pl oraz poprzez aplikację TransparentneJST w terminie do 19 kwietnia 2021 r.

Diagnoza