Defibrylator w urzędzie

Od dzisiaj można korzystać z nowoczesnego defibrylatora AED. Urządzenie zamontowane zostało w budynku magistratu przy placu Słowiańskim 17. Defibrylator jest prosty w obsłudze, po włączeniu przekazuje jasne polecenia głosowe w spokojny sposób prowadząc osobę udzielającą pomocy przez cały proces – od przyklejenia obu elektrod na ciele pacjenta, przez wykonanie defibrylacji, aż do rozpoczęcia i prowadzenia resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Burmistrz Andrzej Katarzyniec zadeklarował, że w najbliższym czasie w zakresie pierwszej pomocy zostanie przeszkolona część pracowników urzędu oraz przedstawiciele stowarzyszeń współpracujących z miastem.