Informacja

26 kwietnia radni województwa lubuskiego pozytywnie ocenili wniosek Żagania złożony do programu “Lubuska Baza Sportowa”, przyznając 66 tysięcy złotych na pumptrack w naszym mieście! Na zadanie to zabezpieczono dotychczas w budżecie miasta 250 tysięcy złotych.

Tego samego dnia radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia w roku 2021 dotacji celowych na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na obszarze województwa lubuskiego. Wśród 37 wybranych pomysłów znalazła się propozycja Żagania! Otrzymaliśmy 27 500 złotych na opracowanie dokumentacji eksperckiej i  projektowej Ratusza. Jest to co prawda część z kwoty, o jaką zabiegaliśmy, ale pozwoli ona rozpocząć prace projektowe, bez których nie można ubiegać się o dofinansowanie na remont samego zabytku.