Planowane do doświetlenia przejścia dla pieszych na Żaganny

W kwietniu w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg złożyliśmy kolejne wnioski o dofinansowanie na doświetlenie przejść dla pieszych w Żaganiu. Zadanie to chcemy realizować z myślą o bezpieczeństwie pieszych. Otrzymane środki pozwolą bowiem wykonać zadanie kompleksowo – wykonać niezbędną dokumentację projektową oraz prace budowlano-montażowe. Planujemy doświetlić przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Księżnej Żaganny i Lubuskiej z oznakowaniem pionowym i poziomym (wartość zadania 97 388,00 zł) oraz przejście dla pieszych na ul. Żarskiej (wartość zadania to 48 547,00 zł). Na każdym z przejść planowany jest montaż dwóch lamp ledowych doświetlających.

Obydwie lokalizacje są miejscami szczególnie uczęszczanymi i potencjalnie niebezpiecznymi z punktu widzenia bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym. Dodatkowo przejścia dla pieszych przy ul. Księżnej Żaganny są umiejscowione przy zatoczkach autobusowych.

Przypominamy, że w ubiegłym roku, dzięki pozyskanym prawie 100 tysiącom złotych, wykonano profesjonalną modernizację przejść dla pieszych w czterech lokalizacjach: przy ul. Szprotawskiej, Piastowskiej, Szkolnej i przy ul. M.Konopnickiej. Realizacja zadania wymagała wkładu miasta w wysokości zaledwie 19 165 złotych.