Komunikat

Burmistrza Miasta Żagań zarządzeniem nr 115/2021 z dnia 20 maja 2021 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2021 r. zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej, w szczególności z rodzin dotkniętych i zagrożonych problemem alkoholowym, z uwzględnieniem programów i działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom.”

W 2021 r. na realizację zadania przeznaczono kwotę 55 000 zł. Zadanie będzie realizowane w okresie od 26 czerwca 2021 r. do 31 sierpnia 2021 r., z zastrzeżeniem, iż szczegółowe terminy jego realizacji określone zostaną w umowach o powierzenie realizacji zadania publicznego. Pełny zakres wymagań wobec podmiotów chcących wziąć udział w konkursie oraz zakres wymagań dotyczący zadania dostępne są w ogłoszeniu.

 

Zarządzenie nr 115/2021

Ogłoszenie o konkursie

Wzór oferty

Wzór sprawozdania