Sesja Rady Miasta Żagań

Informujemy, że 28 maja o godzinie 10.00 rozpocznie się XXXI sesja Rady Miasta Żagań w formie zdalnej.

 Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z XXX Sesji Rady Miasta Żagań z dnia 30.04.2021 r.
  4. Sprawozdania z działalności między sesjami Komisji Stałych Rady Miasta Żagań.
  5. Sprawozdanie z działalności:

– Żagańskiego Pałacu Kultury,

– Miejskiej Biblioteki Publicznej,

– Muzeum Obozów Jenieckich,

– Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego,

– Arena Żagań.

6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta Żagań o działalnościach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

7. Informacja Burmistrza Miasta Żagań z działalności między sesjami Rady Miasta Żagań.

Uchwały:

a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.

b) w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

c) w sprawie: nadania nazwy skweru na terenie miasta Żagań.

d) w sprawie: wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Żagań o statusie miejskim.

e) w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

f) zmieniająca Uchwałę nr XXIV/67/2020 w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Miasta Żagań na lata 2021-2031.

g) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Nawiedzenia NMP w Żaganiu.

h) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

i) w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Żagań o statusie miejskim dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Żaganiu.

j) w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącym Towarzystwie Budownictwa Społecznego z siedzibą w Żaganiu.

k) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy o statusie miejskim.

l) w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektor PSP nr 1 w Żaganiu.

m) zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy o statusie miejskim (Inicjatywa Klubu Radnych „Perspektywa”).

8. Wolne wnioski i informacje.

9.Zamknięcie sesji.

Zawiadomienie