Szkoła

234 uczniów klas ósmych żagańskich szkół podstawowych zaczęło dzisiaj trzydniowe egzaminy. Sprawdzają zdobytą przez lata wiedzę, testują umiejętności, a my trzymamy za wszystkich kciuki!

Każdemu z Was życzę powodzenia i spokoju – podkreślił burmistrz Andrzej Katarzyniec. – Patrząc na własne wnuczki widzę, jak stresujący i trudny bywa powrót do szkoły po tak długiej przerwie. Mam nadzieję, że jak zawsze, pokonacie wszelkie trudności i ze spokojem zasiądziecie w szkolnych ławach, wpisując w arkusze dobre odpowiedzi. Zarówno ja, jak i moi współpracownicy, mocno Wam dopingujemy. Powodzenia!

Egzamin ósmoklasisty odbywa się po raz trzeci. Pierwszy raz uczniowie klas ósmych zdawali go w 2019 roku. To wynik reformy edukacji i wydłużenia nauki w szkołach podstawowych z sześciu do ośmiu lat. Dziś, w pierwszym dniu egzaminu, uczniowie piszą egzamin z języka polskiego, który będzie trwał  120 minut. W drugim dniu, w środę odbędzie się 100 minutowy egzamin z matematyki. W trzecim dniu, w czwartek, odbędzie się egzamin z języka obcego, na napisanie którego uczniowie będą mieli 90 minut.

W tym roku w związku z epidemią wirusa Covid-19 i koniecznością prowadzenia przez wiele miesięcy edukacji zdalnej egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które zostały ogłoszone w grudniu roku ubiegłego (nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej).
Wymagania egzaminacyjne stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, które były podstawą przeprowadzania egzaminów w latach ubiegłych.

Prace ósmoklasistów zostaną sprawdzone przez egzaminatorów, a wyniki wysłane zostaną do szkół przez okręgowe komisje egzaminacyjne. Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty będą ogłoszone 2 lipca. Tego samego dnia swoje wyniki poznają uczniowie. Zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty uczniowie otrzymają 9 lipca.
Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest warunkiem ukończenia szkoły podstawowej. Jeśli uczeń z powodów zdrowotnych lub losowych nie będzie mógł przystąpić do egzaminu we wtorek, środę i czwartek, to będzie go pisał w drugim terminie w dniach 16-18 czerwca.

Egzaminy w żagańskich podstawówkach odbywają się w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi sanitarnymi przygotowanymi wspólnie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną i Ministerstwo Edukacji i Nauki, a zatwierdzone przez Główny Inspektorat Sanitarny.