Komunikat

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Żaganiu zatrudni osobę na stanowisko pracownika socjalnego w OPS.

 

Wymagane wykształcenie na stanowisko pracownika socjalnego

Pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  1. posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych,
  2. ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej,
  3. do dnia 31 grudnia 2013r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

a) pedagogika,
b) pedagogika socjalna,
c) politologia,
d) polityka społeczna,
e) psychologia,
f) socjologia,
g) nauki o rodzinie.

Uwaga:  dotyczy wyłącznie studentów, którzy rozpoczęli realizację wskazanej wyżej specjalności począwszy od dnia 01 października 2008 r., a dyplom ukończenia studiów uzyskali w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2013 r.

4. ukończyła studia podyplomowe z zakresu metodyki i metodologii pracy socjalnej w uczelni realizującej studia na kierunku praca socjalna lub w zakresie pracy socjalnej, po uprzednim ukończeniu studiów na jednym z kierunków, o których mowa w pkt 3.

 

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW do 30.06.2021 r.

 

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 68 478 22 95.