Rodzina

Uprzejmie informujemy, że w dniu  9 czerwca 2021 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o Karcie Dużej Rodziny (Ustawa z dnia 25 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o Karcie Dużej Rodziny, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustawy o opiece nad dziećmi do lat 3, Dz.U. z 2021 roku Nr 952).

Zgodnie z nowelizacją wszystkie aktywne Karty Dużej Rodziny uzyskają formę elektroniczną. Oznacza to, że nie będzie już można składać wniosków o domówienie elektronicznej formy karty.

Każdy posiadacz aktywnej karty (niezależnie od tego czy jest to karta plastikowa, elektroniczna, czy obie formy karty) będzie ją mógł wyświetlić w aplikacji mObywatel. Aplikacja mObywatel jest dostępna na stronie www.gov.pl. Rodzice i małżonkowie rodziców będą mogli wyświetlać karty pozostałych członków rodziny (tak jak w aplikacji mKDR).

Aplikacja mKDR, w której dotychczas były wyświetlane Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej zostanie zamknięta z końcem czerwca 2021 roku.

Osoby, które nie mają dostępu do aplikacji mObywatel (np. cudzoziemcy), będą musiały pozostać przy kartach tradycyjnych (plastikowych).

Opłaty za wydanie duplikatu karty w formie tradycyjnej oraz za domówienie tradycyjnej formy Karty, w przypadku posiadania jedynie wersji elektronicznej, będzie wynosić 10,00 zł.