Informujemy, że zakończył się termin konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Żagań na lata 2021-2026, które odbywały się za pośrednictwem portalu zagan.konsultacjejst.pl. Był to ostatni etap konsultacji, poprzedzony spotkaniami z radnymi miasta  oraz organizacjami pozarządowymi. Mieszkańcy nie wnieśli uwag do zaprezentowanego dokumentu.

Raport z przeprowadzonych konsultacji