Budzet Obywatelski 2022

Już jutro (24 czerwca) rozpocznie się głosowanie nad zweryfikowanymi propozycjami zadań do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2022 rok. Mieszkańcy Żagania zdecydują w specjalnej ankiecie, które z zadań zostaną zrealizowane. Głosować będziemy do 12 lipca 2021 roku.

Zasady głosowania:

1) Każdy mieszkaniec może wybrać maksymalnie 2 zadania z przedstawionej w ankiecie listy, z zastrzeżeniem, że jeden głos może zostać oddany na zadanie inwestycyjne, a drugi na nieinwestycyjne.

2) Za nieważny uznaje się głos, który oddany został:
– przez postawienie znaku „X” w kratkach obok nazwy więcej niż jednego zadania inwestycyjnego lub obok nazwy więcej niż jednego zadania nieinwestycyjnego albo niepostawienie znaku „X” w żadnej z kratek,
– na karcie niezawierającej imienia, nazwiska, adresu zamieszkania lub czytelnego podpisu,
– przez mieszkańca na więcej niż jednej karcie do głosowania (w przypadku gdy głosujący wziął udział w głosowaniu kilkukrotnie, wszystkie oddane przez niego głosy są nieważne).

Lista zweryfikowanych propozycji:

1) Zadania inwestycyjne

Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego Orientacyjny

koszt (w zł)*

1 Budowa boiska osiedlowego przy ul. Długosza 260.000,00
2 Strefa aktywności przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 5  w Żaganiu 84.500,00
3

 

„CUBE ART”  (mobilny system wystawienniczy do prezentacji prac miejscowych artystów) 18.123,15
4 „Rodzinna strefa aktywnego wypoczynku” (przy ulicy Wesołej 38 w Żaganiu) 105.500,00
5 Strefa zdrowia i sportu dla małego i dużego przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 im. Doroty księżnej żagańskiej w Żaganiu 97.700,00
6 Ścieżka  pieszo – rowerowa od ul. Nowogródzkiej do ulicy Skarbowej 155.000,00

2) Zadania nieinwestycyjne

Lp. Nazwa zadania nieinwestycyjnego Orientacyjny

koszt (w zł)*

1 „ŻAGAŃ UNDERGROUND FEST” (25 – 27.08.2022 r) 53.110,00
2 „Witamy Wiosnę w Żaganiu” (19–20.03.2022 r) 19.840,00
3

 

„Power Rower w Żaganiu” (impreza o charakterze rekreacyjno – sportowym) 16.500,00

Do pobrania:
Ankieta do głosowania

Ankietę można również pobrać i złożyć w Punkcie Informacji Urzędu Miasta Żagań w dniach od 24 czerwca do 12 lipca 2021 roku.

Zachęcamy Państwa do głosowania w formie elektronicznej, bez konieczności wychodzenia z domu, poprzez platformę https://zagan.konsultacjejst.pl/budzet-obywatelski

Po podliczeniu Państwa głosów do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego zostaną wybrane:
– zadania inwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 480 tysięcy złotych,
– zadania nieinwestycyjne, które uzyskają największą liczbę głosów, do wyczerpania puli 120 tysięcy złotych.

Serdecznie zachęcamy do głosowania.