Absolutorium dla burmistrza

25 czerwca 2021 roku odbyła się XXXII sesja Rady Miasta Żagań, w trakcie której radni zagłosowali za udzieleniem burmistrzowi Andrzejowi Katarzyńcowi wotum zaufania  oraz absolutorium za rok 2020.

Było to również 25 absolutorium Skarbnika Miasta Żagań pani Teresy Łapczyńskiej.