Chodnik ul. Kopernika

15 czerwca 2021 roku Burmistrz Andrzej Katarzyniec podpisał umowę dotyczącą zadania pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Kopernika w Żaganiu”. Wykonawcą zadania jest  firma WILEBUD Marta Pach.

Oficjalne przekazanie placu budowy nastąpiło 24 czerwca, a zadanie zostanie zrealizowane w terminie 2 miesięcy od momentu podpisania umowy.

Zakres planowanych robót obejmuje wykonanie nowej nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej oraz zjazdów z kostki brukowej betonowej czerwonej. Wymienione zostaną również krawężniki.
Prace obejmą także regulację pionową urządzeń ulicznych, tj. studzienek, skrzynek i wpustów ulicznych.

Wartość inwestycji wynosi 90 000,00 złotych.