Przebudowa chodnika przy ul. Świerkowej i Kazimierza Pułaskiego

Trwają prace związane z realizacją zadania pn. „Przebudowa chodnika przy ul. Świerkowej i Kazimierza Pułaskiego w Żaganiu”.

Inwestycja polega na przebudowie jednostronnego chodnika wzdłuż ulicy Świerkowej i obustronnego chodnika przy ul. Kazimierza Pułaskiego. Nowa nawierzchnia wykonywana jest z kostki brukowej betonowej szarej dla chodnika i kostki brukowej betonowej czerwonej dla zjazdów. Wymieniana jest warstwa ścieralna nawierzchni i zjazdów na całej długości i szerokości planowanego odcinka z wymianą podbudowy i krawężników. Przebudowa obejmuje również znajdujące się w chodniku elementy techniczne tj. skrzynki uliczne, wpusty deszczowe, studnie rewizyjne (te wyregulowane zostaną do poziomu projektowanej nawierzchni).

Termin wykonania zadania to 09.08.2021 r.
Koszt zadania wyniesie 132 680,10 zł.