Zaganski Szlak Ksiazecy palac

Na ulicach Żagania pojawiły się odnowione tablice wchodzące w skład Żagańskiego Szlaku Książęcego. Szlak ten stale „ewoluuje” – z biegiem lat dołączały do niego kolejne obiekty i część starych tablic była już mocno wysłużona lub zniszczona przez wandali. Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w zeszłym roku przez Urząd Miasta Żagań wytypowano tablice wymagające wymiany. Pozostałe zostały odpowiednio oczyszczone, a ich konstrukcje odmalowano farbą antykorozyjną odporną na warunki atmosferyczne. Przy produkcji nowych plansz zastosowano druk UV, ponieważ technologia ta pozwala na uzyskanie wysokiej jakości grafiki. Ponadto druk UV jest odporny na działanie wody, niskie temperatury czy promienie słoneczne. Informacje znajdujące się na nowych tablicach dostępne są w czterech językach: polskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim.

Jest to kolejne z działań podejmowanych przez żagański magistrat w celu upowszechniania turystyki i podniesienia atrakcyjności turystycznej Żagania. W zeszłym roku wymienione zostały wielkoformatowe plany miasta znajdujące się przy ul. Keplera i Ratuszowej w Żaganiu, odnowiony został również drugi z żagańskich szlaków turystycznych – Szlak Śladami Johannesa Keplera w Żaganiu. Nie spoczywamy jednak na laurach i staramy się sukcesywnie pozyskiwać środki zewnętrzne na następne działania. Obecnie trwają prace związane z wymianą ulicznych tabliczek kierunkowych w ramach projektu „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego” finansowanego z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach celu „Europejska współpraca terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pierwszy etap przewiduje inwentaryzację istniejącego oznakowania ruchu pieszego, drugi – opracowanie koncepcji nowego oznakowania, natomiast trzeci – stworzenie nowych tabliczek kierunkowych i zamontowanie ich na żagańskich ulicach.