Informacja

W odpowiedzi na pierwszy pilotażowy nabór wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład, będącego Programem Inwestycji Strategicznych, złożyliśmy 3 wnioski o dofinansowanie inwestycji drogowych. Zgodnie z regulaminem zadania z zakresu infrastruktury drogowej będą w ramach Programu rozpatrywane priorytetowo. Łączna wartość środków, o jakie staramy się dla Żagania, to ponad 20 milionów złotych, co stanowi 95% wartości zgłoszonych inwestycji.

Pierwszym z zadań, które chcielibyśmy zrealizować dzięki pozyskanym środkom, jest budowa sieci pięciu dróg w nowej części osiedla zabudowy jednorodzinnej w rejonie ulicy Bolesławieckiej. Zgodnie z opracowanym projektem budowa dróg, chodników, infrastruktury deszczowej, teletechnicznej i energetycznej, oświetlenia ulicznego (30 nowych lapm ledowych) wyniesie 7 392 060 złotych. Aby wykonać zadanie złożyliśmy projekt o dofinansowanie inwestycji w kwocie 7.022.457 (czyli w 95% wartości zadania).

Drugim z zadań jest budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze aktywności gospodarczej w Żaganiu (strefy Würtha). Stworzona sieć wraz z uzbrojeniem zwiększy atrakcyjność inwestycyjną obszaru. Dzięki otrzymanym środkom możliwa będzie budowa drogi o nawierzchni bitumicznej o długości 1050 mb. wraz z ciągiem pieszo-rowerowym i ciągiem pieszym. Planujemy budowę nowej instalacji oświetleniowej, postawienie 31 lamp typu led, stworzenie kanalizacji deszczowej, sieci energetycznej i teletechnicznej. Wartość całej inwestycji to 8 820 000 złotych. Kwota dofinansowania 8 379 000 złotych.

Trzecia ze złożonych przez żagański samorząd inwestycji drogowych dotyczy kompleksowej przebudowy ulicy Skarbowej – nowej nawierzchni bitumicznej, chodników, parkingów, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, zwiększających bezpieczeństwo solarnych znaków. Wartość inwestycji to 4 900 000 złotych. Dofinansowanie na poziomie 4 655 000 złotych.