Praca sezonowa

W czerwcu Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną pod nazwą Rights for all seasons / Prawa przez cały rok. Zwraca ona uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji nt. sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii zachęca do odwiedzenia platformy sieci EURES, śledzenia artykułów dotyczących praw pracowników sezonowych za granicą, w szczególności w rolnictwie, aby podnieść świadomość praw przysługujących osobom zatrudnionym sezonowo.