Plan zmiany organizacji ruchu

Informujemy, że od dnia 9 września 2021 roku od godz. 8.00 do dnia 13 września 2021 do godz. 22.00 planowana jest czasowa zmiana organizacji ruchy na ulicach Żagania. Celem zmiany w istniejącej organizacji ruchu jest ograniczenie ruchu pojazdów na wyznaczonym odcinku, zamknięcie wyznaczonych odcinków jezdni dla ruchu pojazdów, zapewnienie bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz osób i pojazdów organizatora, wykonawców oraz służb ratunkowych w czasie organizowanego „Jarmarku Św. Michała 2021”.

Zakres projektowanych zmian obejmuje:

  • zamknięcie dla ruchu odcinka części ulicy Szprotawskiej (od skrzyżowania z ulicą Szlachetną do ulicy Wałowej),
  • wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na części ulicy Szlachetnej,
  • wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na odcinku drogi jednokierunkowej w ulicy Libelta.