Wojewódzkie Święto Plonów

5 września odbyło się w Żaganiu Wojewódzkie Święto Plonów. Wydarzenie będące podziękowaniem dla rolników za ukończone żniwa i zebrane plony. Uroczystości rozpoczęła msza święta pod przewodnictwem bpa Pawła Sochy oraz barwny korowód, na którego czele jechał wieniec dożynkowy, za nim szli starostwie plonów –  Małgorzata Niesłuchowska oraz Krzysztof Michalak – niosąc chleb. Główne uroczystości odbyły się na podzamczu żagańskiego pałacu. Lubuskim rolnikom dziękowali wicemarszałek Stanisław Tomczyszyn, przewodniczący sejmiku Wacław Maciuszonek, burmistrz Żagania Andrzej Katarzyniec, starosta Henryk Janowicz.

Podczas święta plonów swoje produkty prezentowali producenci, koła gospodyń wiejskich. Można było także obejrzeć sprzęt rolniczy oraz wystawę strojów ludowych. Wręczono odznaki honorowe za zasługi dla województwa lubuskiego oraz tytułu „Ambasador” Lubuskiego Centrum Produktu Regionalnego. Wybrano wieniec dożynkowy, który będzie reprezentował Lubuskie podczas dożynek prezydenckich. Uroczystości uświetnił występ Lubuskiego Zespołu Pieśni i Tańca, a gwiazdą wieczoru był Jacek Stachursky.

materiał: www.lubuskie.pl, foto: Jan Mazur