Wymiana oświetlenia ulicznego w Żaganiu

W piątek 10 września 2021 roku Enea Oświetlenie w Zielonej Górze rozpoczęła modernizację oświetlenia drogowego ulicy Przyjaciół Żołnierza – od skrzyżowania z ul. Koszarową do skrzyżowania z ul. Piastowską. Zakres prac obejmuje wymianę 25 opraw typu LED (płatne ze środków Gminy Żagań o statusie miejskim) oraz wymianę 12 słupów (płatne że środków Enea Oświetlenie w Zielonej Górze). Wartość planowanych prac to kwota 36.900 złotych. Zadanie zrealizowane zostanie do 25 września 2021 roku. W czasie prowadzonych prac mogą wystąpić okresowe przerwy w działaniu oświetlenia drogowego na w/w odcinku ul. Przyjaciół  Żołnierza, prosimy zatem o zachowanie szczególnej ostrożności.