sala lekcyjna

Uczniowie z klas IV-VIII szkół podstawowych od września do grudnia br. uczestniczą w dobrowolnych zajęciach wspomagających z wybranych obowiązkowych przedmiotów po powrocie do nauki stacjonarnej. Urząd Miasta Żagań wnioskował o przyznanie dofinansowania na ten cel i otrzymał maksymalna kwotę dotacji w wysokości 65 100 zł na realizację zadania. Pieniądze te podzielone zostały na wszystkie miejskie szkoły podstawowe. PSP nr 1 w Żaganiu otrzymała kwotę 11 550 zł, PSP nr 2 – 9 450 zł, PSP nr 3 – 5 250 zł, PSP nr 4 – 5 250 zł, ZSP nr 5 – 12 600 zł , natomiast PSP nr 7 – 21 000 zł.

Dodatkowe zajęcia wspomagające będą odbywały się wyłącznie w szkole. W zajęciach uczestniczą uczniowie, którzy chcą utrwalić wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.