14 października 2021 roku odbyło się również pasowanie na uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej nr 7. Zebranych rodziców i gości powitała dyrektor Dorota Stebelska, zapewniając dzieci, że w budynku szkoły czeka na nich mnóstwo przygód i szczerych przyjaźni. Pani dyrektor zapytała również, kto pomaga dzieciom w lekcjach. Wszystkim wskazanym przez pierwszoklasistów osobom podziękowała za wysiłek, który wkładają w edukację dzieci. Burmistrz Andrzej Katarzyniec pogratulował rodzicom pociech i zapytał, czy jest na sali ktoś, komu nie chciało się dzisiaj wstawać? Podniesione ręce widoczne były wszędzie, również wśród rodziców i grona pedagogicznego.

Uroczystość poprzedził krótki występ artystyczny. Przyszli uczniowie rozwiązywali zagadki, aby odzyskać ołówek potrzebny do pasowania. Dzieci podały prawidłowe rozwiązania, wprowadzono poczet sztandarowy, dzieci złożyły ślubowanie. Każdego pierwszoklasistę pasował na ucznia burmistrz Andrzej Katarzyniec. Dyrektor szkoły Dorota Stebelskaoraz naczelnik oświaty Mariusz Krugły wręczyli dzieciom drobne upominki. Każdy nowy uczeń otrzymał również tarczę szkolną.

Pasowano oddzielnie dwie klasy. Oto druga grupa dzieci przyjętych w poczet Publicznej Szkoły Podstawowej nr 7 w Żaganiu.

Na zakończenie uroczystości uczniowie klas starszych przygotowali występ, witając w ten sposób swoich młodszych kolegów w szeregach społeczności “Siódemki”. Pierwszoklasiści podziękowali opiekunom i gościom za udział w ceremonii.