Ratusz w Żaganiu

Rozpoczęły się właśnie badania konserwatorskie i architektoniczne w Ratuszu w ramach zadania „Rewitalizacja Ratusza w Żaganiu”. Prace prowadzi firma Archistructura reprezentowana przez pana Krzysztofa Raszczuka. Koszt zadania wynosi 157 440 złotych, w tym 27 500 zł stanowi dotacja udzielona z budżetu Województwa Lubuskiego.

Owocem prowadzonych obecnie badań będzie ekspertyza techniczna i konserwatorska wraz z kwerendą historyczną, czyli wstępnym rozpoznaniem dziejów zabytku na podstawie badań historycznych oraz ocena obiektu pod kątem historycznym i konserwatorskim. Poznamy wyniki badania konserwatorskiego wystroju, wykończenia i historycznego wyposażenia budynku, tynków i  warstw malarskich (stratygrafia)oraz sztukaterii wraz ze wskazaniem zalecanej kolorystyki.  W obiekcie wykonane zostaną jedynie niezbędne celowe odkrywki. Powstanie dokumentacja konserwatorska – część opisowa i wysokorozdzielcza dokumentacja fotograficzna oraz materiał rysunkowy. Opracowany zostanie również program prac konserwatorskich i restauratorskich.

Wszystkie stworzone w wyniku badań dokumenty pozwolą gminie podjąć kolejny istotny krok – sporządzić dokumentację projektową rewitalizacji ratusza, co z kolei stanowi niezbędny element w procesie ubiegania się o środki zewnętrzne na rewitalizację zabytku.