Nowy chodnik na Waryńskiego

21 października zakończono przebudowę chodnika przy ul. Waryńskiego na odcinku o długości ok. 200 metrów bieżących, od skrzyżowania z ul. Karpińskiego do skrzyżowania z ul. Fredry.

Zakres prac obejmował rozbiórkę wcześniejszej nawierzchni, korytowanie, wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym i równoczesną regulację pionową urządzeń ulicznych, wykonanie z kostki brukowej betonowej nawierzchni chodników i zjazdów, wymiana krawężników i obrzeży betonowych. Wykonawcą zadania była spółka MPOiRD. Koszt zadania wyniósł 112 841,52 złotych.