Na poniedziałkowej komisji gospodarki dyrektor Małgorzata Kalinowska zgłosiła uszkodzenia dachu szkoły po ostatnich wichurach. Przedstawiono materiał zdjęciowy obrazujący uszkodzenia oraz podjętą przez strażaków interwencję. Burmistrz Andrzej Katarzyniec natychmiast podjął decyzję o skierowaniu zespołu pracowników merytorycznych magistratu oraz rzeczoznawcy w zakresie prac dekarskich na oględziny. Zespół wyznaczony przez burmistrza wizytował dzisiaj szkołę, sprawdzając stan dachu i zakres uszkodzeń.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zlecił w trybie pilnym wycenę naprawy uszkodzeń oraz wykonania prac zabezpieczających dach szkoły przed nadchodzącym sezonem jesienno-zimowym. Równocześnie dyrektor placówki zgłosiła szkodę ubezpieczycielowi. Wiatr pozrywał pasy podrynnowe, wyrwał pojedyncze dachówki, uszkodził okno dachowe, uszkodził  zwieńczenia sterczyny.