Cyfrowa gmina

Informujemy, że w Urzędzie Miasta Żagań można składać deklaracje udziału w programie:  Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”- Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym.

Z uwagi na brak ostatecznej interpretacji dotyczącej ulic i obrębów miasta, które są kwalifikowalne w programie (miejsce zamieszkania dziecka) informujemy, że przyjmujemy wnioski wszystkich uczniów szkół podstawowych i średnich, spełniających warunek, że rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PPGR. W momencie uzyskania ostatecznej opinii w powyższej sprawie będziemy indywidualnie  informować zainteresowanych.

Celem projektu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu. Dofinansowanie będzie można otrzymać głównie na sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiającym zdalną naukę.

Uprawnionymi do udziału w projekcie są:

– uczniowie szkół podstawowych i średnich, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie byli pracownikami PPGR

oraz

– aktualnie zamieszkują ulice zlokalizowane w granicach obrębu nr 1 lub obrębu nr 2 w Żaganiu. Weryfikacji lokalizacji można dokonać pod nr telefonów podanymi niżej.

Wszelkie informacje oraz możliwość składania deklaracji:

– Urząd Miasta Żagań, Plac Słowiański 17 pok. nr 8 – tel. 684771018, 684771027 (Wydział Oświaty),

– Urząd Miasta Żagań, ul. Jana Pawła II 15 pok. nr 7 – tel. 684771007, 68 4771006 (Wydział Planowania Strategicznego i Zarządzania Środkami Zewnętrznymi).

Termin przyjmowania deklaracji – do 3 listopada 2021 r. do godz. 15.00.

Wymagane dokumenty:

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Wzór oświadczenia osoby składającej oświadczenie

Wzór oświadczenia rodzica/opiekuna

Deklaracja udziału w programie