Polski Ład - środki dla Żagania

Gmina Żagań o statusie miejskim na pierwszy pilotażowy nabór wniosków do Rządowego Funduszu Polski Ład, będącego Programem Inwestycji Strategicznych, złożyła 3 wnioski o dofinansowanie następujących inwestycji:

  1. „Budowa drogi dojazdowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze aktywności gospodarczej w Żaganiu”  kwota wnioskowana 8 379 000 złotych,
  2. „Zakup taboru zeroemisyjnego na potrzeby komunikacji miejskiej w Żaganiu” kwota wnioskowana 18 088 200 złotych,
  3. Kompleksowa przebudowa ulicy Skarbowej, zakładającej wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej, chodników, parkingów, ścieżki rowerowej, kanalizacji deszczowej, zwiększających bezpieczeństwo pieszych znaków solarnych. Wartość inwestycji to 4 900 000 złotych. Dofinansowanie na poziomie 4 655 000 złotych.

W poniedziałek wojewoda lubuski Władysław Dajczak ogłosił, iż Żagań otrzyma środki na realizację trzeciego z zadań. Cieszy nas ta decyzja i gwarancja przekazania pieniędzy na ważną inwestycję drogową w Żaganiu.