Komunikat

9 listopada 2021 roku Burmistrz Miasta Żagań ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Żaganiu, ul. Nocznickiego 18, 68-100 Żagań.

Oferty należy składać w Urzędzie Miasta Żagań, Plac Słowiański 17,68-100 Żagań, Punkt Informacji w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i numerem telefonu w terminie do dnia 26 listopada 2021 r. w godzinach pracy urzędu.

Zarządzenie nr 290/2021 

Ogłoszenie o konkursie

Zarządzenie zmieniające