Ogrzewalnia w Żaganiu

Burmistrz Andrzej Katarzyniec odwiedził dziś istniejącą od niedawna w Żaganiu ogrzewalnię dla osób bezdomnych z terenu miasta, która uruchomiona została przy ul. Rybackiej nr 39. W okresie zimowym jest ona czynna codziennie (przez siedem dni w tygodniu) w godzinach od 18:00 do 8:00. Pomieszczenie zapewnienia tymczasowe schronienie osobom, które z braku stałego miejsca pobytu nie mają innej możliwości zabezpieczenia się przed zimnem. Osoby korzystające z ogrzewalni mogą liczyć na gorący napój, skorzystać z sanitariatów, z bieżącej ciepłej i zimnej wody, w razie potrzeby mogą także wymienić zniszczoną odzież. W tej chwili codziennie korzysta z ogrzewalni 8 osób – 2 kobiety (którym zapewniono osobną poczekalnię) oraz 6 mężczyzn. Obiekt nie jest dostępny dla osób pod wpływem alkoholu.

Przy budynku ogrzewalni uruchomiono również mieszkania chronione, które już są zamieszkałe. Jak poinformował burmistrza kierownik OPS Piotr Puchalski, obecnie remontowane są kolejne mieszkania przy ulicy Rybackiej, w których schronienie znajdą ofiary przemocy. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował za zaangażowanie w opiekę socjalną dla najbardziej potrzebujących mieszkańców Żagania.