Nabór do Policji

Powiatowa Komenda Policji w Żaganiu przypomina o trwającym naborze do Policji.

Każdy, kto chciałby wstąpić w szeregi tej formacji, musi spełnić następujące wymagania:

 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • posiadać nieposzlakowaną opinię,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • korzystać z pełni praw publicznych,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,
 • dawać rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Nabór jest prowadzony w sposób ciągły. Oznacza to, że kandydat może złożyć podanie o przyjęcie każdego dnia. Od chętnych nie wymaga się zaświadczenia o niekaralności. Zmieniły się również zasady przeprowadzania testów kwalifikacyjnych. O przyjęciu decydować będzie lista rankingowa. Więcej informacji na stronie www.policja.pl

Postępowanie kwalifikacyjne do służby w Policji składa się z następujących etapów:

 • test wiedzy,
 • test sprawności fizycznej,
 • badania psychologiczne,
 • rozmowa kwalifikacyjna,
 • komisja lekarska,
 • ankieta bezpieczeństwa osobowego.

W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do kontaktu pod numerami telefonów:

(68) 476 32 70 ,  (68) 476 32 71 lub (68) 476 32 27

Wymagane dokumenty można składać w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp., Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze oraz we wszystkich Komendach Powiatowych woj. lubuskiego.