Sesja Rady Miasta Żagań

We wtorek 7 grudnia 2021 r. o godz. 17:00 w Żagańskim Pałacu Kultury w sali Kurlandzkiej odbędzie się XXXVIII Sesja Nadzwyczajna Rady Miasta Żagań.

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Uchwały.
a) zmieniająca uchwałę budżetową na 2021 rok Gminy Żagań o statusie miejskim.
4. Zamknięcie sesji.

Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej