Na terenie Żagania postawiono właśnie dwie stacje naprawy rowerów – instalację, o montaż których zabiegali miłośnicy jednośladów. Pierwsza stacja znajduje się na terenie kompleksu sportowego „Arena” (przy stojakach rowerowych), druga na terenie Muzeum Obozów Jenieckich (przy wiacie rowerowej). Zadanie to zyskało akceptację mieszkańców Żagania podczas przeprowadzonych w maju konsultacji społecznych zadań inwestycyjnych finansowanych z rezerwy celowej budżetu gminy.

Oba punkty są samoobsługowe, przeznaczone do samodzielnego serwisu, wyposażone
w szeroką gamę akcesoriów niezbędnych do wykonania przeglądu i naprawy rowerów.
Umożliwiają między innymi napompowanie koła, dokręcenie części czy wymianę opon.
Wartość inwestycji to 7 257 złotych.