Konkurs na dekoracje swiateczne

Burmistrz Miasta Żagań ogłasza konkurs na najładniejszą dekorację świąteczną posesji domku rodzinnego, wspólnoty mieszkaniowej, balkonu oraz witryny sklepowej.

Zwycięzców w obradach niejawnych wyłoni Komisja Konkursowa, biorąc pod uwagę następujące kryteria:
– oryginalność pomysłu,
– technikę wykonania,
– estetykę,
– ogólną prezencję.

Warunkiem udziału w konkursie jest pisemne zgłoszenie na formularzu zgłoszenia.
Wypełnione i podpisane zgłoszenie można przesłać pocztą elektroniczną na adres: k.boryna@um.zagan.pl lub złożyć osobiście w biurze podawczym Urzędu Miasta Żagań, pl. Słowiański 17, 68-100 Żagań, od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania.

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 17 stycznia 2022 roku.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 25 lutego 2022 roku.

Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni najpóźniej do 28.02.2022 r.

Lista laureatów zostanie zamieszczona na oficjalnej stronie internetowej miasta Żagań www.urzadmiasta.zagan.pl.

W kategorii „posesja domku rodzinnego” przyznana zostanie nagroda rzeczowa o wartości do 500 zł, „witryna sklepowa” do 350 zł, „balkon” do 300 zł, „wspólnota mieszkaniowa” do 400 zł.

Regulamin Konkursu dostępny jest w Wydziale Kultury, Sportu i Promocji UM Żagań.

Regulamin Konkursu

Formularz zgłoszenia i klauzula informacyjna