27 grudnia 2021 roku mieszkańcy Żagania wyprawili niezwykłe przyjęcie, świętując 450 urodziny jednego z najznamienitszych mieszkańców naszego grodu – Johannesa Keplera. Na uroczystość przybył sam Jubilat, który nagradzał osoby zaangażowane w obchody Roku Keplera w Żaganiu.

Gospodarz miasta, burmistrz Andrzej Katarzyniec przywitał przybyłych – panią Konserwator dr Barbarę Bielinis-Kopeć, dyrektorów żagańskich instytucji kultury, pasjonatów astronomii i nauki, dzieci oraz samego Astronoma. Burmistrz zapewnił, że w przyszłym roku cały teren na skwerze zostanie zagospodarowany, wzbogacony o nowe nasadzenia i elementy małej architektury.

Jubilat podziękował tym, którzy krzewią Jego naukę i rozpowszechniają Jego odkrycia. Ciągle spoglądają w gwiazdy i księgi. Co ważne chętnie dzielą się zdobytą wiedzą z młodymi adeptami nauki. Wyróżnienie od Johannesa Keplera otrzymał Wiesław Urban za nieustanne przybliżanie nam postaci Jubilata oraz odkrywanie jego biografii. Pan Jacek Patka otrzymał podziękowania za upowszechnianie astronomii oraz prowadzenie od ponad dekady sekcji astronomicznej „Gwiezdne Wrota” w Żaganiu, która w tym roku uznana została za najlepszą w kraju. Prowadzący sekcję przypomniał, iż największym osiągnięciem Keplera było oparcie ówczesnej nauki o najważniejszą z jej dziedzin – matematykę. Zasada ta obowiązuje do dzisiaj, stanowiąc podwaliny wszystkich badań i odkryć. Uroczystość uświetnił również swoją obecnością ksiądz kanonik Władysław Tasior, który przypomniał, iż również Bóg jest matematyką.

Ponieważ Żagań przez cały rok świętował urodziny Keplera, podziękowania otrzymały osoby, które w trackie “Kosmicznych Wakacji” i tegorocznego „kosmicznego” Jarmarku świętego Michała zadbały o odpowiednie sławienie imienia Astronoma. Wzruszony Jubilat docenił wysiłek Magdaleny Śliwak (dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Papuszy w Żagania), Anny Mrowińskiej (dyrektor Żagańskiego Pałacu Kultury) oraz Marka Łazarza (dyrektora Muzeum Obozów Jenieckich).

Rok Keplera w Żaganiu okazał się wyjątkowy również za sprawą cukiernika, który skomponował oryginalną recepturę ciastka sławiącego imię Astronoma. Specjalne podziękowania przekazano Panu Zbigniewowi Niedzieli za „keplerka” i słodkie zwieńczenie miejskiego Jubileuszu. Na zakończenie uroczystości nadszedł czas na prezenty. Przekazano Johannesowi wyjątkowy plenerowy układ planetarny, którego powstanie zawdzięczamy gospodarzowi Żagania oraz Lubuskiej Wojewódzkiej Konserwator Zabytków – pani doktor Barbarze Bielinis-Kopeć, dzięki której zaangażowaniu i wsparciu możemy dzisiaj cieszyć się z nowej instalacji, wzbogacającej ofertę turystyczną Żagania. Jak podkreśliła pani Konserwator, Żagań posiada wiele cennych zabytków materialnych. Szczególnie cenne jest jednak przypominanie o ludziach, którzy współtworzyli przez wieki charakter tego miejsca. Obecność Johannesa Keplera w Żaganiu zasługuje na przypominanie i celebrowanie. Dr Barbara Bielinis-Kopeć podkreśliła, iż bardzo istotna jest w tym kontekście praca, jaką podejmuje żagańska sekcja astronomiczna.

Przyjęcie urodzinowe zakończyło symboliczne otwarcie układu planetarnego przez Jubilata, burmistrza Andrzeja Katarzyńca oraz Lubuską Wojewódzką Konserwator Zabytków. Wspólnie odśpiewano “Sto lat” oraz podzielono piękny tort urodzinowy.

Wykonawcą żagańskich planet jest Robert Kowalski (Produkcja Betonów), projekt układu powstał w Biurze Projektów Zbigniewa Pachulskiego z Radzymina.