XXXIX sesja Rady Miasta Żagań

29 grudnia 2021 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Miasta Żagań, na której podjęto uchwałę budżetową miasta na rok 2022. Uchwałę podjęto bez dyskusji oraz bez głosów sprzeciwu. Przyjęto wszystkie zgłoszone przez burmistrza autopoprawki, odrzucając propozycje zgłoszone przez radnego Grzegorza Kuźniara. Po podjęciu uchwały budżetowej przewodniczący rady Adam Matwijów wraz z zastępcami Piotrem Łosiem i Kingą Drewicz podziękowali skarbnik Teresie Łapczyńskiej za doskonale przygotowany dokument, który jak zawsze zyskał pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Przyszłoroczny budżet Żagania zakłada wydatki na poziomie 131 582 752, 72 złotych, dochody na poziomie 108 620 073 złotych.

Wśród zgłoszonych do projektu uchwały budżetowej poprawek (projekt opublikowano tutaj) znalazły się zadania, które głównie z uwagi na ograniczenia pandemiczne, nie zostały zrealizowane w roku bieżącym. Ich realizację zaplanowano w roku 2022. Do zadań tych należą m.in. przebudowa chodnika przy ul. Fredy (odcinek od ul. Kolejowej do ul. Waryńskiego), opracowanie dokumentacji budowy ulic Kazimierza Wielkiego, Henryka Wiernego, Ferenca Liszta, Wilhelma Pluty i Jana Długosza, naprawa wiaty rowerowej na ulicy Dworcowej, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego ulicy Cichej, osiedla Kolonii Laski, strefy gospodarczej w rejonie ulicy Chrobrego, osiedla Bema-Sosnowa, oraz rozbiórka zbędnej zabudowy przy ulicy Miodowej 23. Również na przyszły rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego z uwagi na wydłużenie procedury planistycznej tego terenu. Dodatkowo burmistrz Andrzej Katarzyniec przedłożył autopoprawki, wprowadzając do przyszłorocznego budżetu środki otrzymane na przebudowę ulica Skarbowej pochodzące z programu Polski Ład (4 655 000 złotych). W ramach wydatków wprowadzono projekty unijne, które nie zostały zrealizowane w bieżącym roku z uwagi na pandemię i brak możliwości spotkania z naszymi zachodnimi partnerami. W przyszłorocznym budżecie zwiększono plan wydatków Centrum Usług Wspólnych, zaplanowano środki na uruchomienie miejskiego programu piecowego. Po raz pierwszy w historii miasta można będzie złożyć wniosek o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła w prywatnych mieszkaniach.

Zachęcamy do obejrzenia nagrań z ostatniej w tym roku sesji:

XXXIX Sesja Rady Miasta Żagań z dnia 29.12.2021 cz.1

XXXIX Sesja Rady Miasta Żagań z dnia 29.12.2021 cz.2

XXXIX Sesja Rady Miasta Żagań z dnia 29.12.2021 cz.3

projekt budżetu miasta na rok 2022