Nowy Rok

Przed nami wyjątkowa noc – czas podsumowań i oczekiwań. Pragniemy złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności w Nowym Roku! Życzymy zdrowia na każdy z nadchodzących dni 2022 roku oraz spełnienia noworocznych postanowień. Życzymy Państwu, aby Nowy Rok przyniósł stabilizację i pozwolił spokojnie realizować wyznaczone cele. Jak zawsze zachęcamy do świętowania w Żaganiu. Zapraszamy na miejski pokaz sztucznych ogni. Spotkajmy się o północy na podzamczu Żagańskiego Pałacu Kultury!

Z perspektywy każdego samorządu przełom roku stanowi okres rozliczeń przeprowadzonych zadań oraz przygotowanie nowych projektów, planowanie kolejnych inwestycji. Jaki będzie dla naszego miasta 2022 rok? Oto najważniejsze zadania inwestycyjne, jakie planujemy zrealizować w okresie najbliższych 12 miesięcy. Prezentujemy zmiany, jakie w zakresie inwestycji przyniesie 2022 rok dla Żagania i jego mieszkańców.

Rok 2022 będzie dla Żagania przede wszystkim rokiem budowy nowego przedszkola przy ulicy Żarskiej. Inwestycja ta pozwoli na utworzenie placówki, która pomieści 10 oddziałów przedszkolnych, czyli zapewni nowoczesne warunki edukacji dla 250 maluchów z Żagania. Cieszę się, że po 40 latach dzieci i rodzice doczekają się nowego budynku przedszkola – podkreślał w momencie otrzymania dofinansowania na ten cel Andrzej Katarzyniec. – Naszą przyszłość stanowią najmłodsi mieszkańcy Żagania, którzy zasługują na nowoczesną i bezpieczną infrastrukturę. Przypomnijmy, że na budowę nowego miejskiego przedszkola miasto pozyskało 4 miliony złotych!

Kolejną z dużych inwestycji będzie przebudowa ulicy Skarbowej, na którą żagański samorząd otrzymał dofinansowanie z rządowego programu Polski Ład (4 655 000 złotych). W zakresie dróg czeka nas również kolejny etap przebudowy ulicy Nocznickiego (450 000 złotych), budowa nawierzchni łącznika ulicy Kochanowskiego z ulicą Piastowską (180 000 złotych). Planujemy przekazać dofinansowanie dla Województwa Lubuskiego na koncepcję budowy ronda w mieście (70 000 złotych) oraz tworzyć projekty techniczne przebudowy kolejnych dróg, aby móc w przyszłości ubiegać się o środki na ich dofinansowanie (powstanie projekt przebudowy ulicy Dolnej, modernizacji przejść dla pieszych). Opracowana zostanie dokumentacja projektowa rewitalizacji Ratusza (170 000 złotych).

Dodatkowo wybudowane zostaną chodniki na ulicy Emilii Plater, Krótkiej i Wiejskiej, przebudowany zostanie chodnik na Klonowej. Kontynuowane będą prace w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego w Żaganiu. Wybudowane zostanie nowe oświetlenie przy ulicy Szprotawskiej (od nr 31 do ulicy Kopernika za 100 000 złotych), na ulicy Libelta (100 000 złotych) oraz przy ulicy Żarskiej (80 000 złotych).

Zmiany będą widoczne również w zakresie infrastruktury sportowej – planujemy wybudować tor Pumptrack (330 000 złotych), boisko osiedlowe na ulicy Długosza (260 000 złotych), strefę aktywności przy PSP 5 i przy ulicy Wesołej 38 (190 000 złotych).

W roku 2022 zakończymy również te inwestycje, których z uwagi na pandemię nie udało się zakończyć w roku bieżącym. Do zadań tych należą m.in. przebudowa chodnika przy ul. Fredy (odcinek od ul. Kolejowej do ul. Waryńskiego), opracowanie dokumentacji budowy ulic Kazimierza Wielkiego, Henryka Wiernego, Ferenca Liszta, Wilhelma Pluty i Jana Długosza, naprawa wiaty rowerowej na ulicy Dworcowej, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego ulicy Cichej, osiedla Kolonii Laski, strefy gospodarczej w rejonie ulicy Chrobrego, osiedla Bema-Sosnowa, oraz rozbiórka zbędnej zabudowy przy ulicy Miodowej 23. Również na przyszły rok zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowej budowy cmentarza komunalnego. Zakończona zostanie budowa przystani kajakowej na Bobrze (49 000 złotych), zamontowany i zakupiony zostanie miejski szalet (256 590 złotych) oraz opracowana dokumentacja przebudowy kąpieliska miejskiego przy ulicy Niepodległości (163 590 złotych). Zadania tego nie udało się zrealizować w mijającym roku ze względu na wydłużenie procedury planistycznej tego obszaru. W przyszłym roku zakończone będą również trwające projekty unijne, takie jak remont fontann przypałacowych w ramach projektu zachowania i zwiększenia dostępności do zasobów dziedzictwa kulturowego naszego parku i pałacu, czy wymiana źródeł ciepła w 101 mieszkaniach komunalnych.

Przyszłoroczny budżet zapewnia realizację wszystkich zadań własnych samorządu oraz przynosi nowe rozwiązania, takie jak stworzenie Centrum Usług Wspólnych czy inaugurację miejskiego programu piecowego. Mamy nadzieję, że nadchodzący rok pozwoli miastu i jego mieszkańcom zrealizować nakreślone plany. Życzymy Państwu szampańskiej zabawy oraz wielu powodów do dumy z Waszej małej Ojczyzny!