Przypominamy, że wszyscy właściciele, zarządcy bądź użytkownicy nieruchomości, na których znajdują się wyroby zawierające azbest, zobowiązani są do złożenia informacji o wyrobach zawierających azbest. Informacje te należy składać do 31 stycznia 2022 roku do skrzynki podawczej umieszczonej na parterze urzędu, skanem na skrzynki podawcze magistratu – info@um.zagan.pl lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Miasta Żagań – 6581xuoheg/skrytka

Podstawę prawną tego obowiązku reguluje § 10 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest.

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem:https://www.bazaazbestowa.gov.pl/pl/praktycznie-o-azbescie/wzory-formularzy