Lubuski biznes ma power

W związku z trwającym naborem do projektu “Lubuski Biznes ma POWER”, którego operatorem jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, informujemy o wsparciu przygotowanym dla 150 osób z województwa lubskiego (pozostających bez zatrudnienia) przy uruchomieniu własnej działalności gospodarczej.

Wsparcie jest skierowane do osób, które spełniają łącznie następujące warunki:

– są w wieku 18-29 lat,

– pozostają bez pracy: do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w PUP, które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020 roku z powodu COVID-19,

– zamieszkują województwo lubuskie.

Osoby spełniające powyższe kryteria mogą otrzymać:

  1. profesjonalne wsparcie i przygotowanie do prowadzenia własnej działalności (spotkanie z doradcą zawodowym, psychologiem, szkolenie z zakładania i prowadzenia własnej firmy, spotkanie z ekspertem dotacyjnym),
  2. jednorazową dotację w wysokości 23 050,00 zł,
  3. miesięczne wsparcie pomostowe do 600,00 zł (2.600,00 zł/m-c przez 6 m-cy).

Więcej informacji na stronie OPZL