Zebranie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

W związku z wprowadzeniem na terytorium całego kraju trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP), w żagańskim magistracie odbyło się dzisiaj zebranie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Rozmawiano o konieczności zachowania zwiększonej czujności w komunikacji elektronicznej oraz na temat wzmożonego monitorowania stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach CRP w Urzędzie Miasta Żagań zostają wprowadzone całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania jednostki oraz dokonany zostanie przegląd zasobów zapasowych, planów awaryjnych i systemów.

Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Ostrzeżenie obowiązuje od 21 lutego 2022 r. od godz. 21.00 do 4 marca 2022 r. do godz. 23.59.