25 marca odbyła się XLII sesja Rady Miasta Żagań poświęcona przede wszystkim sytuacji uchodźców w naszym mieście oraz bezpieczeństwu publicznemu. W odpowiedzi na sugestie radnych burmistrz Andrzej Katarzyniec wyjaśnił, iż nie ma możliwości wyznaczenia zbiorowego punktu zakwaterowania dla osób uciekających przed wojną w Ukrainie w innym miejscu, niż obecnie przygotowane. Miasto otrzymało polecenie zabezpieczenia miejsc dla 130 osób. Żaden inny miejski obiekt nie pomieści takiej liczby uchodźców. Jedynie w salach gimnastycznych w PSP 7 są odpowiednie warunki do zakwaterowania tylu ludzi. Burmistrz podziękował wszystkim osobom w Żaganiu zaangażowanym w opiekę nad Ukraińcami. Poinformował również, że miejski magazyn pomocy humanitarnej przy ulicy Miodowej 23 przyjął kolejny transport darów od naszych niemieckich partnerów. Z magazynu mogą korzystać osoby potrzebujące odzieży, żywności oraz chemii gospodarczej.

W trakcie sesji przedstawiciele służb porządkowych przedstawili ocenę stanu bezpieczeństwa publicznego w mieście. Jako pierwszy wystąpił płk. Dariusz Kląskała, dziękując burmistrzowi Andrzejowi Katarzyńcowi za doskonałą współpracę z podległą mu Wojskową Komendą Uzupełnień w Żaganiu. Raport stanu bezpieczeństwa zaprezentował następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Żaganiu komisarz Mateusz Domaradzki, podkreślając wzrost wykrywalności przestępstw w stosunku do lat wcześniejszych. Statystyki wskazują na poprawę wykrywalności podejmowanych spraw, co znacznie poprawia bezpieczeństwo w mieście. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Żaganiu mł. bryg. Jan Marszałek miał do radnych jedną prośbę – o wsparcie finansowe zakupu nowego wozu strażackiego. Komendant podkreślił, iż dotychczas wykorzystywany do interwencji sprzęt jest już znacznie wysłużony. Istnieje możliwość zakupu nowego pojazdu, jednak jest to możliwe wyłącznie przy wsparciu wszystkich żagańskich samorządów. W trakcie sesji radni przyjęli projekt uchwały złożony przez burmistrza, przekazując środki finansowe na zakup nowego wozu strażackiego dla żagańskiej jednostki.

Materiał filmowy z sesji – część 1 oraz część 2.