Rządowy Program Klub

7 kwietnia o godz. 13:00 ruszył nabór wniosków o granty w ramach Rządowego Programu „Klub” wspierającego małe i średnie kluby sportowe prowadzące szkolenie dzieci i młodzieży do 18-tego roku życia. W tegorocznej formule Programu KLUB zaszła istotna zmiana polegająca na tym, że nabór wniosków będzie prowadzony przez Operatora Krajowego programu, którym zostało Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).

Program jest finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF).

Wsparcie w ramach Programu można uzyskać w dwóch wariantach:

– 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

– 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Wspomniane środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych oraz zakup sprzętu sportowego.

Budżet tegorocznej edycji programu jest najwyższy w historii i wynosi 66,5 mln złotych, czyli o ponad 26 milionów więcej, niż w ubiegłym roku.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Krajowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe (LZS).