XLIV Sesję Rady Miasta Żagań rozpoczęło szczególne wystąpienie. Burmistrz Andrzej Katarzyniec podziękował w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców osobom zaangażowanym w pomoc uchodźcom. Wręczył pamiątkową rycinę panu Ireneuszowi Danieliszynowi, który udostępnił prywatny lokal przy ulicy Rynek 40 na potrzeby doraźnego Punktu Recepcyjnego. Burmistrz podkreślił zaangażowanie przedsiębiorcy i jego współpracę  z miastem w tych trudnych chwilach. Przez wiele dni lokal służył jako miejsce do rejestracji uchodźców przybywających do Żagania. Stanowił dla nich azyl, zapewniał dach nad głową. Utworzenie doraźnego punktu zakwaterowania w PSP 7 sprawiło, że obiekt przestał być wykorzystywany doraźnie. Ireneusz Danieliszyn podziękował za wyróżnienie wskazując, że wiele osób zaangażowało się w pomoc i jak naturalny stanowi to odruch.

Na zakończenie sesji burmistrz Andrzej Katarzyniec wręczył pani Małgorzacie Klorek medal w podziękowaniu za lata wsparcia i koordynacji żagańskiego sztabu WOŚP. Odznaczenia wraz z podziękowaniami przygotowano z okazji 30-lecia Orkiestry. Przysłał je Jurek Owsiak, dziękując za lata wspólnego grania. Małgorzata Klorek jako wieloletnia koordynatorka żagańskiego sztabu podziękowała następnie wszystkim wspierającym przez lata “Owsiakówkę”. Nie zapomniała również o wyrazach uznania wobec Jurka Owsiaka.

W dzisiejszej sesji udział wzięli wszyscy radni. W jej trakcie podjęto 13 uchwał. Zachęcamy do obejrzenia nagrań z posiedzenia rady – części pierwszej oraz drugiej.