10 maja w salach żagańskiego Pałacu Książęcego odbyła się konferencja podsumowująca projekt pod tytułem „Rozwój niekomercyjnej transgranicznej oferty turystycznej poprzez stworzenie polsko-niemieckiego systemu informacji i oznakowania turystycznego”. Spotkanie rozpoczął burmistrz Andrzej Katarzyniec, który podziękował gościom z Forst za przyjazd i współpracę w ramach kolejnego polsko-niemieckiego projektu. Efekty współpracy są widoczne na ulicach naszego miasta, gdzie pojawiło się 100 nowych tabliczek kierunkowych i turystycznych.

W ramach projektu stworzyliśmy nowy system informacji i oznakowania turystycznego. Wszystko po to, aby zwiększyć atrakcyjność turystyczną naszego obszaru pogranicza. Zadbaliśmy o odpowiednie oznakowanie ważnych miejsc, wskazanie drogi do interesujących obiektów, wizualne ujednolicenie oznaczeń oraz przede wszystkim usunięcie zniszczonych i nieczytelnych tabliczek. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie drugiego etapu projektu i dzięki temu w tym roku wymienimy sto kolejnych elementów oznakowania kierunkowego.

W trakcie konferencji jako pierwsza głos zabrała pani Annette Schild, pracownik wydziału ds. turystyki i marketingu miasta Forst (Lausitz), która zaprezentowała oznakowanie turystyczne funkcjonujące w Forst. System ten stał się inspiracją do zrealizowanego przez nas zadania. O zakresie żagańskiej inwestycji opowiedział Ryszard Połczyński ze spółki Utal, która wykonała inwentaryzację miejskiego oznaczenia, zaprojektowała nowe wzory tablic oraz wykonała je z trwałego i odpornego na warunki zewnętrzne materiału. O poszczególnych etapach projektu i osiągniętych efektach opowiedziała Adrianna Andzel, koordynatorka inwestycji z ramienia żagańskiego magistratu.

Projekt nowego oznakowania turystycznego zrealizowano dzięki środkom z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr” dla Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska na lata 2014-2020.