Spotkanie w sprawie drogi dojazdowej na Gryżyce

11 maja 2022 roku burmistrz Andrzej Katarzyniec spotkał się z nadleśniczym Janem Lesserem z Nadleśnictwa Lipinki oraz Beatą Gacek dyrektor biura Polskiego Związku Wędkarskiego z Zielonej Góry, aby omówić możliwości wyrównania drogi prowadzącej do  kąpieliska na Gryżycach. W spotkaniu uczestniczyli również zastępca nadleśniczego Michał Szczepaniak, prezes zarządu PZW Mirosław Kamiński oraz wiceprezes Zdzisław Kowalski, naczelnik Wydziału Inwestycji i Zagospodarowania Przestrzennego Agnieszka Fedorowicz wspólnie z zastępcą Małgorzatą Sadowską.

W trakcie spotkania nadleśniczy Jan Lesser potwierdził wcześniejszą deklarację wyrównania odcinka drogi dojazdowej do kąpieliska przy stawie nr 5 na Gryżycach. Prace zostaną wykonane do końca czerwca. Obecnie prowadzone jest postępowanie przetargowe. Droga zostanie wyrównana tłuczniem. Równocześnie przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego z Zielonej Góry zadeklarowali pomoc w uprzątnięciu terenu wokół stawu przed sezonem oraz potwierdzili gotowość przekazania środków na wyrównanie drogi przy kąpielisku, które w lipcu i sierpniu będzie ponownie dostępne dla miłośników sportów wodnych.

Przypominamy, że miasto nie jest właścicielem drogi i nie może z własnych środków wykonać remontu nawierzchni.