Uszkodzona kładka nad Bobrem

Opublikowana w środę ekspertyza techniczna kładki nad Bobrem (tak zwanego Mostu Kolejarzy) rozwiewa wątpliwości dotyczące konieczności zamknięcia obiektu. Pozostaje natomiast odpowiedź na pytanie, kiedy most zostanie otwarty?

Aby pokazać, jak wygląda procedura naprawy takiej konstrukcji informujemy, jakie zadania należy wykonać w ramach inwestycji:

– już 28 marca (dzień po wypadku) wysłano zapytanie ofertowe w celu wykonania oceny stanu technicznego uszkodzonej konstrukcji,

– 29 marca wybrano najkorzystniejszą ofertę na wykonanie zadania,

– 8 kwietnia magistrat otrzymał dokument i zastosował się do zawartych w nim rozwiązań, czyli zabezpieczył dodatkowo obiekt i ograniczył wejście na konstrukcję,

– równocześnie rozesłano zapytania ofertowe na stworzenie projektu wykonawczego Mostu Kolejarzy,

– 27 kwietnia wybrano najkorzystniejszą ofertę na opracowanie dokumentu, który będzie stanowił podstawę do wykonania naprawy konstrukcji,

– 28 kwietnia przeprowadzono rokowania z biurem projektowym z Zielonej Góry, które złożyło najkorzystniejszą ofertę. Koszt opracowania dokumentacji miał według firmy wynieść 49 200 złotych i potrwać 7 miesięcy. Termin ten wynika z konieczności uzgodnienia projektu z Wodami Polskimi, uzyskaniem decyzji konserwatorskich i budowlanych, czyli czasu oczekiwania na otrzymanie wszystkich uzgodnień.

W wyniku negocjacji ustalono, że projekt wykonawczy wraz z uzgodnieniami zostanie opracowany w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy i w terminie do 9 listopada 2022 roku trafi do magistratu. Ustalono równocześnie, iż zadanie to zostanie zrealizowane za kwotę niższą – 44 280 złotych.

Burmistrz Andrzej Katarzyniec zadeklarował w trakcie rokowań, że aktywnie włączy się w pomoc przy uzgadnianiu projektu z poszczególnymi instytucjami nadzoru, tak aby przyspieszyć procedury uzyskiwania stosownych pozwoleń, decyzji i uzgodnień!

Otrzymane w listopadzie dokumenty projektowe pozwolą dopiero ogłosić przetarg na wykonawcę zadania. Pod koniec roku będą mogły rozpocząć się prace, jeżeli oczywiście natychmiast znajdzie się podmiot zainteresowany wykonaniem naprawy.

Przedstawiony harmonogram pokazuje, jak czasochłonne jest wykonanie naprawy z uwagi na obowiązujące przepisy. NIE MA MOŻLIWOŚCI szybszego remontu mostu.