Komunikat

Burmistrz Miasta Żagań ogłosił dwa konkursy na dyrektorów miejskich placówek oświatowych – Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Miejskiego Przedszkola nr 6. Kryteria, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko dyrektora oraz terminy rekrutacji zawarto w ogłoszeniach:

Zarządzenie nr 99 w sprawie konkursu na dyrektora MP 6 w Żaganiu

Załącznik do Zarządzenia nr 99

Klauzula informacyjna

 

Zarządzenie nr 100 w sprawie konkursu na dyrektora PSP 1 w Żaganiu

Załącznik do Zarządzenia nr 100

Klauzula informacyjna